Auteursrichtlijnen

Voor het insturen van een artikel, of voor vragen: redactie@homoludensmagazine.nl.

Streven

Homo Ludens Magazine streeft er naar om zoveel mogelijk mensen binnen de Nederlandse en Vlaamse gameswereld te bereiken. Daarom is het belangrijk de relevantie van het artikel af te stemmen op meer dan alleen eigen beroepsgroep. Bedenk altijd welke relevantie jouw artikel zou kunnen hebben voor een gamewetenschapper, een gamemaker, een gamerecensent, etc.

Zorg ervoor dat het taalgebruik ook aan dit streven kan bijdragen. Gebruik niet te veel woorden uit je eigen jargon. Doe niet te veel aannames van kennis die voor jou misschien vanzelfsprekend is, maar voor iemand anders niet bekend kan zijn. Het streven is om kennis te delen, en een toegankelijk taalgebruik draagt hieraan bij.

Procedures

Alle artikelen worden in het Nederlands geschreven. Homo Ludens Magazine verschijnt twee of drie keer per jaar, en tussen de nummers door worden geen artikelen geplaatst. Wel lezen we het hele jaar door ingestuurde artikelen, ter voorbereiding op plaatsing in het eerstvolgende nummer.

Interviews met invloedrijke mensen in de Nederlandse en Vlaamse gamewereld worden afgenomen door de redactie van Homo Ludens Magazine, maar we sporen iedereen aan zich aan te bieden voor een interview in het tijdschrift.

Voor artikelen met een wetenschappelijke insteek volstaat het om een samenvatting van rond de 500 woorden in te sturen. De redactie zal een eerste beoordeling doen van de kwaliteit en relevantie. Daarna kan het volledige artikel worden geschreven, en ingestuurd. Het volledige artikel wordt door één of meerdere peer-reviewers gelezen en beoordeeld.

Alle artikelen en abstracts worden ingezonden in een bestand met de extensie .docx, .doc of .rtf. De redactie van Homo Ludens Magazine maakt de artikelen op, en kiest enkele passages uit die uitgelicht worden als quote. Eventuele afbeeldingen worden door de auteur aangeleverd. De auteurs zorgen er ook voor dat er toestemming is om de afbeeldingen te gebruiken. De definitieve versie van het artikel wordt eerst voorgelegd aan de auteur, voordat het definitief geplaatst wordt op Homoludensmagazine.nl.

Lengte van de artikelen

We streven ernaar wetenschappelijke artikelen te plaatsen met een lengte van 2500 tot 5000 woorden. Houdt de artikelen beknopt en bondig, zodat het voor andere beroepsgroepen ook interessant blijft.

Interviews bevatten meestal 5 tot 10 vragen. Probeer bij het beantwoorden van een vraag ongeveer 300 woorden aan te houden. Niet alle vragen die aan een geinterviewde worden opgestuurd, worden ook geplaatst in het uiteindelijke artikel.

Artikelen met een professionele insteek hebben een lengte van 2000 tot 3500 woorden. Ook hier geldt: zorg dat je binnen deze woordenlengte je kernpunten duidelijk maakt.

Bibliografische verwijzingen

Bij het verwijzen naar een bron in de tekst gebruik zet je tussen haakjes de achternaam van de schrijver van de bron, gevolgd door een komma, het jaartal en de bladzijde. Bijvoorbeeld: (Huizinga, 1938 p. 12). De volledige verwijzingen naar de bron komt onderaan het artikel te staan, in de lijst met referenties. Hiervoor gebruiken we het APA-stijl bibliografische systeem. Als de bron (ook) online beschikbaar is, vermeld die er dan altijd onder. Hieronder volgen voorbeelden van verwijzingen naar een boek, een tijdschriftartikel, een artikel uit een bundel, en een krantenartikel.

Boek
Huizinga, J. (2008). Homo ludens. Een proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Tijdschriftartikel
Juul, J. (2001, juli). Games telling stories? Game Studies, 1.
Online beschikbaar: http://www.gamestudies.org/0101/juul-gts/

Artikel in bundel
Juul, J. (2005). Games telling stories? In J. Raessens & J. Goldstein (eds.) Handbook of computer game studies. (pp. 219-226). Cambridge: MIT press.
Online beschikbaar: http://www.gamestudies.org/0101/juul-gts/

Krantenartikel
Terpstra, A. (2011, 27 juni). Game noir: filmkunst zonder kleuren. Dagblad de pers, p.16.

Verwijzingen naar fictie worden niet opgenomen in de referentielijst. Hier volstaat een verwijzing in de tekst. Ieder fictie-werk wordt schuingedrukt. Bij een boek wordt de achternaam van de schrijver tussen haakjes genoemd, bij een toneelstuk of film de regisseur, en bij een game het platform waarop de game gespeeld is. In alle gevallen wordt het jaartal van verschijning vermeld. Voorbeelden: The Lord of the Rings (Tolkien, 1954), Apocalypse Now (Ford Coppola, 1979), Grand Theft Auto 3 (PS3, 2001), Super Mario Bros. 3 (NES, 1988).

Voor het insturen van een artikel, of voor vragen: redactie@homoludensmagazine.nl.